Авторски права и ограничение на отговорността
Осъществявайки достъп до уеб сайта на ЦУМ АД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта
Съдържанието на уеб страниците на ЦУМ АД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ЦУМ АД освен в случаите,когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате правода разглеждате уеб страниците на ЦУМ АД на своя компютър, както и даотпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на ЦУМ АД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ЦУМ АД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки, и че достъпът до тях е непрекъсваем. ЦУМ АД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. ЦУМ АД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях ЦУМ АД не носи отговорност.

Гаранции
Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи,но неограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. ЦУМ АД не е отговорно за каквито и дабило преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребатана тази услуга, дори ако ЦУМ АД е било предупредено за вероятносттаза такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на ЦУМ АД в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията
Сайтът на ЦУМ АД е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване,упълномощаване или продаване на информация, собственост на ЦУМ АД и този уеб сайт.

Защита на авторските права
ЦУМ АД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.tzum.bg сасобственост на ЦУМ АД. Автор на всички публикации и материали в сайта е ЦУМ АД. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на email-ите, посочени враздел Контакти, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на ЦУМ АД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.tzum.bg притежава ЦУМ АД. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта закомерсиални цели без знанието и писменото разрешение на ЦУМ АД. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на www.tzum.bg, медии и партньори се задължават изцяло да сепридържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъдепреследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове
С цел да улесни достъпа Ви ЦУМ АД може да изгради връзки към сайтовев Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Уеб страниците на www.tzum.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, закоито отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорностза информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляватсамо препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъйкато ЦУМ АД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуванена материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорностза тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях. В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят свояинформация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика.Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставятелична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба
При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните иинформацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на ЦУМ АД или неговите партньори за забранениот закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата наЦУМ АД, Вие приемате следните условия: Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриетеи отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите; Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас въввръзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите ототговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзкас материал, който сте предоставили. ЦУМ АД не преглежда съдържаниетона материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носиотговорност за такова съдържание. ЦУМ АД може по всяко време, посвое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Промяна на правилата и условията за ползване на сайта ЦУМ АД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време безпредварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизатв сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между ЦУМ АД и посетителите на сайта се прилага, докато една от странитене го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате идостъпвате уеб сайта на ЦУМ АД и унищожавайки материалите, които сте"свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайтапърво ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да неги спазват ще бъдат пред приети други мерки за прекратяване на достъпаи използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта
Посещавайки вече уеб страниците на ЦУМ АД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в негоуслуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни иполезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на ЦУМ АД иработата с него, моля изпращайте своите писма на email-ите, посочени враздел Контакти. С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.
 

Новини и събития

ЕСЕНТА ПРИСТИГА В ГАРДЕРОБА ВИ С "ETERE"
ЕСЕНТА ПРИСТИГА В ГАРДЕРОБА ВИ С "ETERE"

[още]
КРАЛСКИ ПРИБОРИ ЗА ВАШАТА МАСА
КРАЛСКИ ПРИБОРИ ЗА ВАШАТА МАСА

Подарете си лукса, който заслужавате!

[още]
ALESSI- КАЧЕСТВО И МОДЕРЕН ДИЗАЙН
ALESSI- КАЧЕСТВО И МОДЕРЕН ДИЗАЙН

[още]